Bir Hastalıktan Kurtulmak için Okunması Gereken Dua !

Bir Hastalıktan Kurtulmak için Okunması Gereken Dua !

Hepimiz hastalandığımız zaman şifa arar dua eder hastalığın geçmesi için.
Yeryüzünde yaşayan insanların onda birini musibetzedeler ve hastalar teşkil eder. Hastalara hakikî teselli kaynağı îmandır. İmanlı hastalar îmanın verdiği teselli kuvvetiyle, nuruyla hastalığın âhirete ait sevabını düşünür, sabreder, şükreder, dua edip yalvarır. Allah’tan afiyet ister.

Şifa hazinesi Kur’ân’dır, Kur’ân’ın nurlu tefsirleri her asrın anlayışına göre bir kurtuluş reçetesidir. Reçeteleri okuyalım, ilaçlan kullanalım, maddî ve manevî sıhhat ve afiyet bulalım!

Şu dualar Peygamberimiz (asm)’in hastalara okuduğu dualardır:

“Es’elü’llâhe’l-azîm. Rabbe’l-arşi’l-azîm en yeşfiyeke.”

(Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan’dan sana şifalar ihsan etmesini dilerim.)

Aile fertlerinin birinin hastalanması halinde Efendimiz (asm) mübarek elini hastanın alnına koyardı ve şöyle duâ ettiği olurdu:

“Allahümme Rabbenâ. Ezhibi’l-be’se, işfi, ente’ş-Şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen.”

(Allah’ım, sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle.)

TÜRKÇE OKUNUŞU
Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Lâ ilahe illallâhü vahdeh. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike leh. Lâ ilâhe illallâhü lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü. Lâ ilâhe illallâhü velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.

TÜRKÇE ANLAMI
Allah’dan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilâh yoktur, O Allah birdir, O’nun ortağı yoktur. Allah’tan başka ilâh yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir