Hayırlı Bir Evlilik için Edilmesi Gereken Etkili Dua !

Hayırlı Bir Evlilik için Edilmesi Gereken Etkili Dua !

Allah herkesin duasını kabul buyursun şimdide. duamızı paylaşmayı unutmayın…

“Ya Ey el-Mütekkebir, sen var olan ve olacak olan bütün mevcudatın en büyüğüsün. Her şey varolmak için sana muhtaçtır. Ama sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Sen mekanın ve zamanın da sahibisin ve sen hüküm gününde hakkımızda hüküm verecek olansın. Beni ve nesebimi hayırlara ulaştıracak bu izdivacımı hayırlı kıl ya Rabbim.”

“Ya Ey el-Latif, sen kainatta gizli ve açık her şeyi bilensin. Sen her türlü nazardan gizli iken hiçbir şey senin kudretinden gizli değildir. Şüphesiz sen içimizden geçirdiklerimizi de bilirsin. Niyetimin akibetini de benden iyi bilirsin. Hakkımda hayırlısı ise bu evliliği bana nasip kıl ya Rabbim.”

“Ya Ey el-Mucib, sen hamd u senaya layık yegane varlıksın. Sen dualarımızı işiten ve bizi rızıklandıransın. Beni ve bana nasip edeceğin ailemi de helal nimetlerinle rızıklandır ya Rabbim.”

“Ya Ey el-Berr, sen ihsanı bol ve iyiliği çok olan yüce mevlamızsın. Beni ve bana nasip edeceğin ailemi salih kullarından eyle. Bizleri yüzü kararmış kişilerden kılma, ya Rabbim.”“Ya Ey en-Nafi, sen kulunun hayrına olan şeyleri onun için yakınlaştıran ve onun menfaatine olmayan şeyleri ondan uzaklaştıransın. Sen alemleri nuru ile nurlandıran ve Muhammed Mustafa’yı bize rehber gönderen kadiri mutlaksın. Hayırlı bir kısmeti bana yaklaştır ve eğer hayırsız bir izdivaç olacaksa beni bundan hıfz eyle, ya Rabbim.”

Dua bittikten sonra eğer kişi Haşr suresi ile Taha surelerini de okursa inşallah dua eden kulun duası işitilecektir. Zaten Allah duaları bolca işitip onlara cevap verendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir